head_banner

Lưu lượng kế Vortex

 • SUP-LUGB Vortex flowmeter wafer installation

  Lắp đặt wafer lưu lượng kế SUP-LUGB Vortex

  Lưu lượng kế SUP-LUGB Vortex hoạt động dựa trên nguyên lý xoáy tạo ra và mối quan hệ giữa xoáy và dòng theo lý thuyết của Karman và Strouhal, chuyên đo hơi, khí và chất lỏng có độ nhớt thấp hơn.Đặc trưng

  • Đường kính ống:DN10-DN500
  • Sự chính xác:1,0% 1,5%
  • Tỷ lệ phạm vi:1: 8
  • Bảo vệ sự xâm nhập:IP65

  Tel.: +86 15867127446 (WhatApp)Email : info@Sinomeasure.com

 • SUP-LUGB Vortex flowmeter with temperature & pressure compensation

  Lưu lượng kế SUP-LUGB Vortex có bù nhiệt độ và áp suất

  Lưu lượng kế SUP-LUGB Vortex hoạt động dựa trên nguyên lý xoáy tạo ra và mối quan hệ giữa xoáy và dòng theo lý thuyết của Karman và Strouhal, chuyên đo hơi, khí và chất lỏng có độ nhớt thấp hơn.

  Đặc trưng

  • Đường kính ống:DN10-DN500
  • Sự chính xác:1,0% 1,5%
  • Tỷ lệ phạm vi:1: 8
  • Bảo vệ sự xâm nhập:IP65

  Tel.: +86 15867127446 (WhatApp)Email : info@Sinomeasure.com

 • SUP-LUGB Vortex flowmeter without temperature & pressure compensation

  Lưu lượng kế SUP-LUGB Vortex không bù nhiệt độ và áp suất

  Lưu lượng kế SUP-LUGB Vortex hoạt động dựa trên nguyên lý xoáy tạo ra và mối quan hệ giữa xoáy và dòng theo lý thuyết của Karman và Strouhal, chuyên đo hơi, khí và chất lỏng có độ nhớt thấp hơn.Đặc trưng

  • Đường kính ống:DN10-DN300
  • Sự chính xác:1,0% 1,5%
  • Tỷ lệ phạm vi:1: 8
  • Bảo vệ sự xâm nhập:IP65

  Tel.: +86 15867127446 (WhatApp)Email : info@Sinomeasure.com